SERVEI AL CLIENT

A VÁZQUEZ & BAREA, ADVOCATS I CONSULTORS, seguim una premissa fonamental: la orientació cap al client. Ens mou l’objectiu d’aportar valor afegit a qui precisi del nostre assessorament i ho aconseguim gràcies a:

  • un sòlid coneixement jurídic,
  • la profunda comprensió dels nostres clients,
  • l’anticipació a les necessitats dels nostres clients,
  • la vocació professional que ens compromet amb entusiasme amb cadascun dels assumptes que escometem,
  • la formació continuada del nostre equip.

SERVEI A LA SOCIETAT

Ens devem a la societat i a l’entorn on prestem els nostres serveis. A VÁZQUEZ BAREA, ADVOCATS I CONSULTORS, som conscients de les necessitats d’assessorament de moltes persones i/o entitats.

Per aquesta raó, anualment, VÁZQUEZ BAREA, ADVOCATS I CONSULTORS, assumeix casos en benefici de la comunitat i/o de la societat en general. Tots els membres del despatx assumeixen el repte de forma gratuïta i dediquen el seu temps a portar el tema.

A més, en els casos Pro Bono, ofereixen assessorament jurídic gratuït a persones desfavorides que vegin perjudicats o amenaçats els seus drets essencials i no tinguin mitjans econòmics per a fer front a la seva defensa jurídica.