La totalitat del contingut d’aquesta plana web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, estan protegits pels seus drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de VÁZQUEZ & BAREA, ADVOCATS I CONSULTORS o, en tot cas, dels seus llicenciants, que l’usuari d’aquesta plana web ha de respectar.

Particularment, però sense limitar la generalitat de la obligació expressada al paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general de qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats amb l’autorització expressa de VÁZQUEZ & BAREA, ADVOCATS I CONSULTORS i sempre que es faci referència a la titularitat de VÁZQUEZ & BAREA, ADVOCATS I CONSULTORS dels indicats drets de propietat intel·lectual.

L’usuari d’aquesta plana web haurà d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.