ÀREES DE PRÀCTICA

VÁZQUEZ & BAREA, ADVOCATS I CONSULTORS, és un despatx multidisciplinar que té com a objectiu donar resposta a les necessitats dels nostres clients, podent oferir el nostre assessorament en les següents matèries:


DRET IMMOBILIARI

 • Redacció de contractes
 • Arrendaments
 • Desnonaments
 • Compra-vendes
 • Permutes
 • Propietat horitzontal
 • Assessorament jurídic en la promoció i gestió immobiliària
 • Altres

RECLAMACIONS DE DEUTE I IMPAGATS

 • Procediments de reclamacions de quantitat
 • Procediments d’execució de títols
 • Altres

PLANIFICACIÓ SUCCESSÒRIA

 • Protocols familiars
 • Testaments
 • Altres disposicions testamentàries
 • Planificació fiscal
 • Assessorament d’acceptació d’herència amb optimització fiscal
 • Procediments judicials hereditaris
 • Altres

RECLAMACIONS DE DEUTE I IMPAGATS

 • Procediments de reclamacions de quantitat
 • Procediments d’execució de títols
 • Altres

DRET MATRIMONIAL

 • Pactes matrimonials
 • Situacions de crisi del matrimoni
 • Altres

ASSESSORAMENT EN MATÈRIES NO CONTENCIOSES

 • Contractament
 • Altres

DRET ADMINISTRATIU

 • Tràmits davant les Administracions Públiques
 • Altres

CREACIÓ I SEGUIMENT DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS COOPERATIVES